Vloeistofdicht voorziening

Vloeren vloeistofdicht

In Nederland dienen bij bodembedreigende activiteiten van bedrijven, maatregelen getroffen te worden om bodemverontreiniging te voorkomen.

Vloeistofdichte voorzieningen behoren tot één van die bodem beschermende maatregelen. De vloeistofdichtvoorzieningen van BBM Bouw worden geheel volgens de Cur regels uitgevoerd. Na een onafhankelijke keuring bent u in het bezit van geldige Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (Cur/VVV).

Met deze CUR/VVV - verklaring in handen hebt u de garantie dat uw vloer voldoet aan alle wettelijke eisen, zodat uw bedrijf én het milieu geen risico lopen.