Staalvezel wapening

staalvezel betonvloer

Een betonvloer heeft veel te voorduren. Om de vloer één geheel te maken en er voor te zorgen dat deze niet scheurt of breekt, is het belangrijk om de betonvloer te wapenen.

Door gebruik te maken van staalvezel wapening wordt koud getrokken staaldraad vermengd met de betonvloer of zandcement vloer. De vloer wordt in zijn geheel versterkt en is zo beter bestand tegen scheuren en afbrokkelen. Staalvezel wapening is tijdens het stortproces toe te passen zodat er geen kostbare tijd geïnvesteerd hoeft te worden in het wapenen van de vloer.

Naast staalvezel bewapening heeft BBM Bouw diverse mogelijkheden in het voorzien van de wapening van uw betonvloer.